Calorische correctie

Op je jaarrekening en in je energieportal kunt je je gecorrigeerde gasverbruik vinden. 1 m3 gas bevat niet altijd evenveel energie, daarom wordt het verbruik gecorrigeerd met de calorische correctiefactor.

Als je deze gecorrigeerde gegevens overneemt van de factuur, rekent de Milieubarometer verder met de juiste waarden. Baseer je het gasverbruik op zelf afgelezen meterstanden, dan is het verbruik nog niet gecorrigeerd en kun je zelf een correctie toepassen door de correctiefactor op te zoeken voor jouw regio en de gewenste periode.