Woon-werkverkeer

Bedrijfs- of leaseauto’s

Maak de keuze:

Voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder hoef je woon-werkverkeer niet mee te nemen in jouw CO2-footprint, tenzij ze met bedrijfs- of leaseauto’s worden afgelegd (zie hierboven).

Methoden om gegevens te verzamelen

Er zijn meerdere methoden om de gegevens te meten of te schatten:

Kies de methode die aansluit bij jouw administratie. Maak via jouw notities duidelijk welke gegevens je waar invult.

A Houd een enquête onder het personeel
Vraag naar de woon-werkafstand, het aantal werkdagen en het gekozen vervoermiddel. Gespecialiseerde adviesbureaus of regionale vervoerscoördinatiecentra (VCC’s) kunnen je hierbij assisteren.

B Vraag een overzicht van het aantal medewerkers per postcodegebied
Vraag een overzicht op bij personeelszaken en geef per gebied aan hoeveel je verwacht dat ze met ov/fiets/auto komen. Je kunt hierbij de vuistregels gebruiken voor de gemiddelde afstand die een medewerker per soort vervoersmiddel aflegt. Let op: het gaat om een enkele reis. De genoemde percentages zijn het landelijk gemiddelde van de kilometers die worden afgelegd met het vervoersmiddel ten behoeve van woon-werk verkeer (bron: CBS 2017 = cijfers over 2015).

C Bereken uit de vergoedingen voor woon-werkverkeer
Dit is alleen zinvol indien de vergoeding afhankelijk is van de afgelegde afstand. Vraag de salarisadministratie of de financiële administratie om een overzicht van de vergoedingen voor woon-werkverkeer en de vergoeding per kilometer. Soms zijn de vergoedingen per vervoersmiddel beschikbaar. Je berekent de kilometers door de kosten te delen door de vergoede kosten per kilometer. Vuistregels zijn:

D Schat het aantal medewerkers in per vervoermiddel
Schatting aan de hand van vragen zoals hoeveel fietsen staan er in de stalling, hoeveel gebruikers van fietsenplan zijn er, hoeveel OV-abonnementen zijn er, hoeveel auto’s op de parkeerplaats, hoeveel leaseauto’s. Voor de omrekening naar kilometers kun je gebruik maken van de gemiddelde afstand per medewerker per vervoermiddel (zie hierboven bij B). kilometers per jaar, verdeeld over verschillende vervoerswijzen (OV, fiets en lopen, scooter, motor, personenwagen, bestelwagen).