Water & afvalwater

Grondwater en oppervlaktewater

Je kunt grondwater en oppervlaktewater invullen ten behoeve van het kengetal watergebruik. Het ingevulde gegeven heeft geen invloed op de berekende milieubelasting.

Afvalwater

Te vinden op de aanslag van het zuiveringsschap of waterbedrijf.
1 VE is 1 vervuilingseenheid.

Is er geen VE-getal bekend, vul dan bij afvalwater hetzelfde getal (in m3) in als bij waterverbruik en zet de eenheid in het keuzemenu op ‘m3 huishoudelijk afvalwater’ in plaats van ‘VE’.

Bij zwembaden
Het afvalwater van zwembaden is minder vies dan huishoudelijk afvalwater. Gebruik de volgende formule:
Afvalwater in VE = Vervuilingseenheden = drinkwater in m3 x 0,0039 – suppletiewater in m3 x 0,0029