Bedrijfsgegevens

Bij bedrijfsgegevens vul je diverse gegevens in die worden gebruikt om relatieve/genormeerde grafieken te maken en kengetallen te berekenen.

Productieomvang

De eenheid van productieomvang kun je zelf kiezen bijvoorbeeld ‘kg drukwerk’ of ‘aantal bezoekers’ of ‘kg verwerkt staal’. Je past de eenheid aan door naar finetuning te gaan en daar de eenheid in te typen. Je kunt 3 vormen van productieomvang aanmaken. De productie-eenheid is in sommige branches voorgeselecteerd.