Bedrijfsgegevens

Bij bedrijfsgegevens vul je diverse gegevens in die worden gebruikt om relatieve/genormeerde grafieken te maken en kengetallen te berekenen.

Productieomvang

De eenheid van productieomvang kun je zelf kiezen bijvoorbeeld ‘kg drukwerk’ of ‘aantal bezoekers’ of ‘kg verwerkt staal’. Je past de eenheid aan door naar finetuning te gaan en daar de eenheid in te typen. Je kunt 3 vormen van productieomvang aanmaken. De productie-eenheid is in sommige branches voorgeselecteerd.

Vloeroppervlak

Vroeger drukte je bedrijfsvloeroppervlak uit in m2 bvo (bruto vloeroppervlak). Tegenwoordig is m2 gebruikersoppervlakte de norm, bijvoorbeeld bij het kadaster. Dit is gemiddeld 90% van het bruto vloeroppervlak.

De Milieubarometer hanteert vanaf 16 feb 2024 gebruikersoppervlak als default. Hiervoor is een omrekening toegevoegd van m2 bvo naar ‘m2’ met een factor 0,9. Als je al eerder waardes had ingevuld zijn deze dus omgerekend.

Gebruikers die voor feb 2024 zijn gestart zien na het inloggen een (blauwe) waarschuwing over de gewijzigde eenheid van vloeroppervlak. Totdat je deze waarschuwing expliciet wegklikt komt hij terug op het startscherm als reminder om te controleren of de automatische omrekening van bvo naar gebruikersoppervlakte klopt voor jouw panden.

Tips voor het checken/verbeteren van m2 gebruikersoppervlak