Overige Ketenemissies

Je kunt als beheerder de Milieubarometer aanvullen met ketenemissies. Dat zijn CO2-emissies die vallen onder scope 3 in het GHG protocol (ingekochte grondstoffen, diensten, investeringen, energiegebruik door eindgebruikers etc.). Je stelt daarbij zelf de CO2-omrekenfactor in. Dit werkt als volgt:

De scope 3-emissies zijn ingedeeld in 15 categorieën, volgens het GHG-protocol ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’. Hieronder staat de indeling. Er is een aparte HELP-pagina over het bepalen van scope 3 emissies en tips hoe je dit in de Milieubarometer mee kunt nemen.