Overige CO2-bronnen

Werkwijze

Je kunt zelf de CO2-uitstoot van relevante grondstoffen of van een uitbestede dienst in de Milieubarometer toevoegen. Je moet dan zelf ook de CO2-omrekenfactor invoeren. Dit werkt als volgt:

Vul vervolgens een hoeveelheid in.

Scope 3-emissies in de Milieubarometer

Een gebruiker van de Milieubarometer kan onder dit thema zelf de CO2-uitstoot van scope 3-emissies toevoegen, zoals relevante grondstoffen of een uitbestede dienst. De scope 3-emissies zijn ingedeeld in 15 categorieën, volgens het GHG-protocol ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard’.