Emissies

Koudemiddelen

Koudemiddel is relevant voor alle bedrijven met koelinstallaties en/of airco’s met een inhoud groter dan 10 kg koelmiddel. In de invulhulp per gegeven staat welke koudemiddelen in welke categorie thuishoren (zie gegevens invullen). R407C is wat betreft zijn milieueffecten vergelijkbaar met R407 en R407A en is dus een HFK.

Let op: Vul alleen de hoeveelheid bijgevuld koudemiddel in en niet de hoeveelheid die aanwezig is in de installatie. Want alleen de weggelekte HFK schaadt het milieu. Neem ook het vervangen van een koelmachine niet mee, omdat het koelmiddel dan wordt afgevoerd, en niet weglekt.

Oplosmiddelen

Oplosmiddelen zijn relevant als er meer dan 10 liter oplosmiddel per jaar in een bedrijf verdampt, bijvoorbeeld bij schilders en drukkers.

Voor VOS uit een drukkerij worden de volgende oplosmiddelen meegenomen:

Lasgassen

Het aandeel van lasgassen op de totale CO2-uitstoot van bedrijven is verwaarloosbaar ten opzichte van andere brandstoffen. Het is dus wel mogelijk, maar niet noodzakelijk om lasgassen in te vullen in de Milieubarometer.