Zakelijk verkeer

Aandachtspunten

Let op: zorg dat je voertuigen maar op één manier meetelt: dus vul van een voertuig of de liters brandstof in of de afgelegde afstand. Anders telt de milieubelasting twee keer mee.

Leasewagens: zakelijk, woon-werk en privé

Bij bedrijfs- of leaseauto’s maak je een keuze:

Methoden om gegevens te verzamelen

Er zijn meerdere methoden om deze gegevens te meten of te schatten. Het kan zo zijn dat je kilometergegevens hebt over een deel van het zakelijk verkeer en brandstofgegevens over een ander deel. Maak in de Milieubarometer via notities per gegeven duidelijk welke gegevens je waar invult (zie gegevens invullen).

 1. Vraag een jaartotaal op
  Vraag een jaartotaal van getankte brandstoffen of gereden kilometers bij de leasemaatschappij en/of brandstofleverancier en/of huurautobedrijf en/of deelautoservice en/of bedrijfsabonnementen (bijv. NS businesscard).
 2. Bereken uit de totale brandstofkosten
  Indien in de boekhouding een post voor brandstofkosten is opgenomen, dan kan deze worden gebruikt om de kosten om te rekenen naar het aantal liters brandstof m.b.v. gemiddelde prijs per liter. Kijk bijv. op CBS Statline.
 3. Noteer de kilometerstanden van voertuigen
  Door per voertuigen in ieder geval aan het begin (of einde) van elk jaar de meterstanden te noteren, kan het aantal gereden kilometers per jaar worden bepaald.
 4. Bereken uit de declaraties voor zakelijk verkeer
  Vraag de salarisadministratie of de financiële administratie om een overzicht van gedeclareerde kilometers en/of kosten. Let hierbij op dat declaraties voor openbaar vervoer en auto’s mogelijk gescheiden worden bijgehouden in verband met belastingregels. Indien alleen de kosten geregistreerd worden, kunnen de kilometers worden bepaald door deze te delen door de vergoedde kosten per kilometer. Vuistregels zijn:
  • Bus/tram: € 0,28/km
  • Trein: € 0,19/km (gemiddelde ritlengte van 55 km)
  • Auto: gebruik bij voorkeur de in jouw bedrijf gehanteerde reiskostenvergoeding. Weet je niet hoe hoog die is, gebruik dan de maximale belastingvrije reiskostenvergoeding (€ 0,23/km (2024) €0,21/km (2023) €0,19 (eerdere jaren)).

NB Een ‘zakenauto’ (lease, in eigen beheer òf privé-zakenauto) rijdt jaarlijks gemiddeld 35.900 km. 25 % van deze kilometers hebben een zakelijk motief. Niettemin is het belangrijkste ritmotief het woon-werkverkeer met een aandeel van 50 % (ruim 17.600 km per jaar). Het privé-gebruik bedraagt 25 % van alle kilometers, ofwel ruim 9.100 km per jaar. (Bron: Zakenauto in Nederland, Nationaal Zakenauto Onderzoek, 2019)
NB De kengetallen voor zakelijk vervoer zoals (km zakelijk vervoer/fte) maken gebruik van de ingevulde milieugegevens, niet van de ingevulde kosten. Dus als je alleen kosten invult zonder een inschatting van de bijbehorende hoeveelheid kilometers zal dat item dus als nul kilometer meetellen en dus het kengetal (veel) lager uitkomen.

Elektrische auto’s

Elektrische auto’s worden vaak op meer plekken opgeladen: thuis, bij laadpunten onderweg en bij het bedrijf. Hierdoor is het lastiger om het verbruik te monitoren dan van voertuigen op brandstof. De kunst is:

Beschikbare items voor elektrische zakelijke voertuigen

Weet je alleen het aantal km, schat dan het aantal kWh. Het verbruik van elektrische personenauto’s varieert van 4 km/kWh (Audi e-tron) tot 8 km/kWh (Hyundai ioniq). Reken met een realistisch verbruik of hanteer
6 km/kWh.

Opladen bij (openbare) laadpunten met laadpassen.

Wat medewerkers met laadpassen bij (openbare) laadpunten hebben geladen kun je opvragen bij de laadpasleverancier. Vul dit in bij: ‘zakelijk verkeer – elektrische auto’s laadpas (marktmix stroom)’.

Let op: Als de laadpunten bij jouw eigen bedrijf met laadpassen werken worden de kWh van het opladen bij het eigen bedrijf meegeteld via de laadpas. Om dubbeltellingen te voorkomen moet deze elektriciteit die aan de laadpunten wordt geleverd worden afgetrokken bij ‘ingekochte elektriciteit’. Zie de volgende paragraaf.

Opladen bij het eigen bedrijf

Voor laadpunten op de elektriciteitsaansluiting van het bedrijfspand, kun je kiezen:

1. Verplaats elektriciteit voor opladen voertuigen naar zakelijk verkeer
Als je het elektriciteitsgebruik van de laadpunten naar zakelijk verkeer verplaatst, zijn de CO2-footprints, kengetallen en grafieken beter te interpreteren.

2. Niets doen
Als je niets doet, tellen de kWh van de laadpunten mee bij elektriciteit. Nadeel is dat kengetallen zoals kWh/m2 en zakelijk vervoer/fte hierdoor niet meer goed vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren en een branchegemiddelde.

Thuis opladen voor zakelijk vervoer

Hiervoor zijn drie items die je kunt gebruiken:

Ons advies is om dit alleen/vooral in te vullen: