Goederenvervoer

Voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder hoef je alleen jouw eigen wagenpark in te vullen. Het is belangrijk dat je goederenvervoer invult in liters brandstoffen (i.p.v. km’s).

Aandachtspunten

Let op: zorg dat je de vrachtwagens en bestelwagens maar op één manier meetelt: dus vul van een voertuig of de liters brandstof in of de afgelegde afstand. Anders telt de milieubelasting twee keer mee.

De milieu-impact van verschillende motoren

In de onderstaande grafiek staat de milieubelasting van 1 liter brandstof verbrand in verschillende voertuigen met verschillende motoren. De milieubelasting is een combinatie van fijnstof, CO2-uitstoot en indicatoren van andere milieuthema’s.

In de grafiek komt naar voren dat de milieubelasting van 1 liter diesel steeds minder is bij een schoner model EURO-motor (zie grafieken 9 t/m 14). Dit verschilt komt omdat de nieuwere motoren minder fijnstof uitstoten. De CO2-uitstoot blijft, onafhankelijk van de motor, even hoog.