Favorieten

Maak gebruik van je eigen favorieten om makkelijk en snel naar je meest gebruikte pagina’s te navigeren. Dit is ook handig als je bepaalde instellingen (zoals normalisering, branche-gemiddelde, gekozen thema of maatregelenfilter) (half)jaarlijks opnieuw gebruikt. Je hoeft dan niet op te zoeken welke instellingen je gebruikte. Bij grafieken, CO2-footprints, kengetallen en maatregelen vind je rechtsboven de knop favoriet.

Met de knop favoriet kun je je ‘pagina’ toevoegen aan of verwijderen van de lijst met favorieten, je kunt ook de titel of toelichting aan passen. De barometer maakt een titel, die je naar eigen behoefte kunt aanpassen. Het vakje toelichting kun je bijvoorbeeld gebruiken om aan te geven dat je deze favoriet gebruikt voor het jaarverslag of de CO2-Prestatieladder.

Via de groene balk ga je naar de lijst met favorieten en klik je bijvoorbeeld direct door naar de “CO2-grafiek van zakelijk verkeer per fte” of lijst met “maatregelen in uitvoering” die je vaker gebruikt.

Let op: favorieten deel je met andere gebruikers in het abonnement.
Handig: alle favorieten staan samen in één lijst, ook als je abonnement meer barometers heeft.