Doelen

Met doelen kun je vastleggen wat de belangrijke milieu en MVO-indicatoren zijn en daarvan in de gaten houden of de doelen gehaald gaan worden. Je kunt doelen instellen voor milieu en andere MVO-thema’s. Met behulp van het doelen dashboard kan je makkelijk je voortgang zien en communiceren naar anderen.

Doelen toevoegen

Bij de start is de doelenpagina leeg, er zijn nog geen doelen geselecteerd. Je kunt op drie plekken doelen toevoegen (en aanpassen):

Tip: Met de downloadknop linksboven de doelgrafiek kan je de grafiek downloaden. Kijk voor meer informatie op de Help per stap over Grafieken.

Doel aanpassen

Wanneer je een doel nieuw aanmaakt kan je deze direct aanpassen. Wanneer je vanuit het doelenoverzicht een doel wilt aanpassen, kan je op het doelicoontje voor de naam van het doel klikken.

Je kan elk doel aanpassen mbt:

Tip 1: Het eerste zichtbare jaar in de grafiek dient als referentiejaar voor het ingestelde doel, (bv 10% daling per jaar). Met het tijdvenster in de groene bovenbalk kun je het aantal jaren in de doelgrafiek beperken. Daardoor pas je ook het referentiejaar van de grafiek en dus de doelwaarden aan. Wil je niet dat de doelwaarden wijzigen, dan kun je via “doel aanpassen” doelwaarden voor een of meer jaren vastleggen. Voor jaren daarna wordt dan weer de ‘doelregel’ (x% daling per jaar) toegepast.
Tip 2: Hoe stel je een % doel in voor een specifieke periode, bijvoorbeeld 50% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2020? Vul als doelwaarde voor 2030 de helft van de CO2-uitstoot in 2020 in. Door het doel zo in te stellen staat je doelwaarde in 2030 vast. Op deze pagina vind je hiervoor een handige omrekentabel.
Tip 3: Bij doel wijzigen kun je een toelichting toevoegen die onder de doelgrafiek komt te staan (zie onderstaande illustratie). Je kunt deze toelichting mee-exporteren in het plaatje van de grafiek. In het nieuwe PDF rapportformat kun je deze toelichtingen ook opnemen.

Let op: Als je aan het begin van je doelperiode je einddoel al hebt gehaald dan begint de doellijn niet op de eerst gemeten waarde, maar wordt de doellijn een horizontale lijn ter hoogte van het einddoel (zie de afbeelding hieronder). Let op: Als je nog geen vijf jaar aan data hebt, vult de Milieubarometer automatisch de grafiek aan tot vijf jaar om de doellijn toch goed in beeld te brengen. Wanneer je vijf of meer jaren ingevuld hebt, doet hij dit niet meer. Wil je toch jaren in de toekomst zien, zonder deze al in te vullen, maak dan deze jaren aan en laat ze leeg.

Doelendashboard

Navigeer via de groene balk naar Doelen om het doelendashboard weer te geven. Je kan ook vanuit de doelgrafiek klikken op Naar doelenoverzicht om terug te keren naar het doelendashboard.

Hier vind je een overzicht van al je doelen bij elkaar en navigeer je direct naar de indicator (grafiek, kengetal of MVO-gegeven) waar het doel bij hoort. Daar kan je het doel aanpassen.

In het doelendashboard heb je de volgende functies:

Let op: Als je je tijdvenster aanpast zal de doelgrafiek dus meestal veranderen omdat je dan je referentiejaar verschuift.