Skip to content
Voor gebruikers

Hoe hebben de nieuwe milieuprijzen invloed op jouw barometer?

De nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd zijn doorgevoerd in de Milieubarometer. Dit kan betekenen dat er enkele verschuivingen in de grafieken in de barometer van jouw organisatie kunnen ontstaan.

Wat doet de update van de milieuprijzen met je milieugrafiek?

We lichten dit graag verder toe in dit artikel en laten zien wat de belangrijkste verschuivingen zijn. In een ander artikel vertellen we meer over wat de milieuprijzen zijn en waarom deze periodiek worden aangepast.

Milieuprijzen veranderen door nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. De nieuwe milieuprijzen worden met terugwerkende kracht voor alle jaren doorgevoerd. Als we voor oude jaren met de oude milieuprijzen zouden rekenen zou 2024 een enorme sprong laten zien in de milieugrafiek die vooral de inflatie van zes jaar weerspiegelt.

Verschil tussen emissiecijfers en milieuprijzen

Naast dat milieuprijzen veranderen, wijzigen emissiecijfers van bedrijfsactiviteiten ook door de jaren heen. Dit kan komen door aangescherpte emissie-eisen, ontwikkeling in technologie of een andere brandstofsamenstelling. Van sommige bedrijfsactiviteiten worden jaarlijks nieuwe emissiecijfers berekend zoals elektriciteit. Maar voor veel bedrijfsactiviteiten gebeurt dat maar eens in de vier tot vijf jaar zoals in de onderzoeken Stream goederenvervoer en Stream personenvervoer.

Deze wijzigingen in emissiecijfers verwerken we in de jaarlijkse update van de milieufactoren. Zo is bijvoorbeeld de milieufactor van een kWh elektriciteit in 2022 anders dan die van 2018 omdat de elektriciteitsmix in die jaren verschilt.

Maar hoe komen milieufactoren tot stand? En hoe vertalen deze zich door naar een milieuscore?

Milieufactoren

Milieufactoren worden dus bepaald op basis van de emissiecijfers en milieuprijzen. De grafieken in de Milieubarometer weerspiegelen dus op basis van je ingevulde bedrijfsactiviteiten (kWh elektriciteit, liters diesel, kg plastic afval etc) de milieuscore in jouw barometer.

Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat de milieugrafiek gebaseerd is op meerdere milieu-effecten en dus het totaalplaatje van je milieu-impact laat zien. Je CO₂-grafiek is alleen op het effect van broeikasgassen (CO2, CH4, koudemiddelen etc.) gebaseerd. De CO₂-factor neemt het broeikaseffect van alle broeikasgassen samen.

Milieuscore

Milieufactoren zorgen ervoor dat ingevulde bedrijfsactiviteiten een bepaalde milieuscore krijgen in de milieugrafiek en CO₂-grafiek. De milieuscore wordt uitgedrukt in euro’s voor de milieugrafiek en kg CO₂-uitstoot voor de CO₂-grafiek. Dit komt echter in je grafiek terug in percentages op basis van de verhouding van de ingevulde bedrijfsactiviteiten.

Bij de update van de milieufactoren in 2024 berekenen we dus de nieuwe milieufactoren in de barometer door het toepassen van de nieuwe milieuprijzen op de bestaande emissiefactoren (die per jaar kunnen verschillen). De milieufactor van een bedrijfsactiviteit is hierdoor dus niet voor alle jaren hetzelfde.

Dit voorbeeld is op basis van dezelfde ingevulde gegevens voor ieder jaar bij de bedrijfsactiviteiten voor beide situaties. De kleine verschuivingen ontstaan dus door de nieuwe milieufactoren. Je ziet een grotere verschuiving bij elektriciteit, wat we later in dit artikel toelichten .

Een overzicht van belangrijke wijzigingen

Hieronder staat een lijstje met de wijzigingen in de milieuprijs van de vijf stoffen die de meeste impact hebben op de milieugrafiek. De prijswijziging per stof verschilt flink.

De Milieubarometer update van de milieuprijzen is niet alleen gebaseerd op de het CE rapport van afgelopen jaar. Voor de milieuprijs van afval gebruikt de Milieubarometer een andere methodiek, gebaseerd op het recyclingspercentage van gescheiden afvalstromen. De milieuprijs van een kg niet recyclebaar afval is gecorrigeerd voor de inflatie over de jaren sinds de laatste milieuprijsupdate: 23%.

Op basis van deze stijgingen lijkt het misschien alsof de emissie van PM10 (fijnstof) de milieufactor domineert vanwege de hoge prijs per kg, maar er worden veel meer kg CO₂-uitgestoten dan kg PM10, waardoor voor de meeste bedrijfsactiviteiten toch de CO₂-uitstoot een groot deel van de milieufactor vormt.

Invloed milieuprijzen

Door de combinatie van emissies verschilt het effect van de milieuprijs wijziging op de milieufactor per thema. Veel milieufactoren gaan omhoog, maar sommige veel meer dan andere en een deel daalt. Het effect van de milieuprijzenwijziging is een verschuiving van de impact van diverse activiteiten. Deze blijkt echter voor de afgelopen jaren vrij klein te zijn.

De verhouding in de milieubelasting van de thema’s elektriciteit, brandstof & warmte en vervoersthema’s is maar beperkt gewijzigd zoals je kunt zien in bovenstaand voorbeeld. De verschuiving kan voor jouw bedrijf wat groter zijn afhankelijk van je ingevulde bedrijfsactiviteiten. Dit voorbeeld is gebaseerd op hetzelfde jaar met dezelfde ingevulde bedrijfsactiviteiten.

Dalende emissies elektriciteit

De vervuilende emissies van elektriciteit zijn door de jaren heen fors gedaald. We zien dus een groter verschil bij deze update doordat de emissiefactoren (NOx, Fijn stof, NMVOS) van elektriciteit met terugwerkende kracht zijn aangepast. We hebben besloten om deze daling in de vervuilende emissies tussen 2017 en 2024 uit te smeren over deze hele periode. De CO₂-emissiefactoren tellen ook mee in de milieuscore, maar die werden al regelmatig geactualiseerd.

Het effect van deze aanpassing op elektriciteit is zichtbaar in bijgevoegde grafiek die van dezelfde ingevulde hoeveelheden uitgaat. Voor elektriciteit zijn we met de milieuprijzen niet verder terug gegaan dan 2017, de datum van de vorige milieuprijzen update.

Ondersteuning

Hulp nodig?

We helpen je graag door middel van 1-op-1 coaching of door een van onze cursussen. Weet je het niet zeker? Je kunt altijd contact opnemen met de helpdesk voor al je vragen.

Bekijk de mogelijkheden

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

8 tips voor omgaan met geactualiseerde CO2-factoren

Het is mogelijk dat CO2-factoren worden geactualiseerd. In dit artikel delen we 8 tips waar je rekening mee moet houden en laten we zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

20 juni 2023 / Tips / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder