Skip to content
Nieuwsbericht

Jaarlijkse update CO2‑factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2‑emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten. Ook in België zijn de emissiefactoren aangepast. Deze zijn sinds dit jaar grotendeels gelijk aan de Nederlandse factoren.

Bijna alle wijzigingen in de CO2‑factoren zijn pas vanaf 2024 van kracht en vragen dus niet om herberekening van voorgaande jaren. Alleen “Koude uit externe WKO” is met terugwerkende kracht aangepast voor alle jaren, wegens een wijziging in de methodiek. De actualisatie is in lijn met de regels voor gebruik van CO2‑factoren voor de CO2‑Prestatieladder.

De belangrijkste actualisaties 2024

Effect op CO2‑footprint

Afgezien van “koude uit externe WKO” zijn bovenstaande wijzigingen pas zichtbaar in footprints over 2024. Als je een footprint over 2023 maakt en de verschillen met 2022 en vorige jaren wil analyseren is deze update niet relevant. Je hebt dan vooral te maken met de wijzigingen in de factoren die begin 2023 zijn doorgevoerd met een geldigheid vanaf 2023.

Hier lees je het nieuwsbericht over de belangrijkste wijzigingen in de CO2‑factoren van 2023.
En dit zijn onze tips voor het omgaan met gewijzigde CO2‑factoren.

Toelichting op de wijzigingen CO2 factoren

Elektriciteit
De emissiefactoren voor stroom zijn geactualiseerd op basis van de (continu) wijzigende samenstelling van de elektriciteitsmix en de toename van het aandeel groene stroom. Voor Grijze stroom (dus zonder de invloed van groene stroom) is er een stijging van 18%. Een belangrijke factor hierin is dat door de hoge gasprijzen bedrijven met WKK’s deze minder hebben ingezet. Voor de marktmix (stroom onbekend) is de CO2‑factor 3% gedaald. Dit komt door een flinke toename in groene stroom.

Warmte en koudelevering
De emissiefactor voor warmtelevering is met 1% gedaald doordat warmtenetten iets meer gebruik hebben gemaakt van duurzame bronnen en de samenstelling van de warmte CO2‑armer geworden.

De CO2‑factor van koude en warmte uit een extern WKO systeem wordt bepaald door de stroom (marktmix of groene) die gebruikt wordt door de leverancier. Bij marktmix stroom daalt de CO2‑factor van de geleverde warmte met 3%, bij groene stroom blijft hij nul.
Voor koude uit een externe WKO is de berekening aangepast. Tot 2023 gold hiervoor dezelfde factor als voor warmte. Omdat uit een WKO koude vaak zonder inzet van de warmtepomp geleverd kan worden nemen we hiervoor vanaf 2024 aan dat voor een levering van 10 kWh aan koude maar 1 kWh elektriciteit nodig is. Dit betekent een daling van ruim 60% in de CO2‑factor. We hebben dit met terugwerkende kracht voor alle jaren toegepast omdat er anders een onverklaarbare sprong in de CO2‑uitstoot zou zitten.

Brandstoffen
Op basis van onderzoek naar de ketenemissies van de aardgasmix in 2023 is de emissiefactor voor aardgas met 2,6% toegenomen.

Vervoer
De emissiefactoren van brandstoffen (diesel, benzine etc.) zijn niet aangepast. Daarom zijn alleen de CO2‑emissiefactoren van elektrische voertuigen gewijzigd. Afhankelijk van de samenstelling van de elektriciteit stijgt de CO2‑factor met 18% (grijze stroom) of daalt deze met 3% (marktmix stroom).

Meer details en bronverwijzingen kun je vinden in het wijzigingenoverzicht van CO2emissiefactoren.nl

Belgische CO2‑factoren sinds 2024 grotendeels gelijk aan Nederlandse

Ook de emissiefactoren in België die worden gepubliceerd op www.emiesiefactoren.be België zijn aangepast. Deze zijn sinds dit jaar meer in lijn gebracht met de Nederlandse factoren. Voor de volgende categorieën worden dezelfde factoren gebruikt:

Alleen voor emissiebronnen die van land tot land sterk kunnen verschillen (zoals elektriciteit, zie voorbeeld hieronder) worden specifieke emissiefactoren gepubliceerd voor België. Belgische bedrijven kunnen de Milieubarometer dus nu door een paar CO2‑factoren aan te passen (via organisatie-finetuning) helemaal in lijn brengen met de Belgische factoren zoals die beschikbaar zijn op CO2emissiefactoren.be.

jaartal CO2-factor grijze stroom (BE) CO2-factor gemiddelde stroom (BE) eenheid
2018 0,216 0,19 kg CO2/kWh
2019 0,262 0,225 kg CO2/kWh
2020 0,222 0,193 kg CO2/kWh
2021 0,244 0,194 kg CO2/kWh
2022 0,197 0,16 kg CO2/kWh
2023 0,213 0,167 kg CO2/kWh

Meer informatie over de Belgische CO2‑factoren lees je op www.CO2emissiefactoren.be.

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Betekenis CO2 en het effect op het klimaat

Als je werkt aan het verduurzamen van je organisatie kun je niet om CO2-reductie heen. Maar wat is de betekenis van CO2, hoe heeft het effect op het klimaat en waarom moeten we onze uitstoot reduceren?

12 januari 2024 / Tips / Lees Verder

8 tips voor omgaan met geactualiseerde CO2-factoren

Het is mogelijk dat CO2-factoren worden geactualiseerd. In dit artikel delen we 8 tips waar je rekening mee moet houden en laten we zien hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

20 juni 2023 / Tips / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren januari 2023

20 januari 2023 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op co2emissiefactoren.nl. Alle wijzigingen zijn op 26 januari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

30 januari 2023 / Nieuwsbericht / Lees Verder