CO2-footprints

Gebruik je de Milieubarometer om CO2-footprints te maken en/of te publiceren?

Welke gegevens zijn nodig voor een CO2-footprint?

Invoervelden toevoegen voor jouw CO2-footprint

Jouw CO2-footprint bekijken

Er zijn twee manieren:

Inzoomen op jouw CO2-uitstoot

CO2-footprints van meer jaren vergelijken

Met grafieken:

Met tabellen:

In de vergelijking CO2-footprints corrigeren voor groei of krimp

Voortgang meten met kengetallen

CO2-footprints publiceren

Indien gewenst, maak je jouw CO2-footprint(s) openbaar. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als jouw opdrachtgevers om jouw CO2-footprint vragen. In de help-per-stap over de CO2-footprint vind je onder de kop Kopiëren en publiceren hoe je dit doet.

Jouw CO2-footprint in een PDF-rapport omzetten

Jouw CO2-footprint in een Word-document plakken

Met behulp van het kopieerknopje bij de CO2-footprint in de Milieubarometer kan je je footprint kopiëren om in een Word-document te plakken.
Gebruik voor het plakken niet ctrl + V, maar via de rechtermuisknop > opmaak samenvoegen of via het menu item plakken > plakken speciaal > opmaak samenvoegen.

Scope 3 verbergen in jouw CO2-footprint (= beperken tot scope 1 & 2)

Je kunt scope 3 weglaten uit jouw “CO2-footprint” (bijvoorbeeld voor de CO2-Prestatieladder). In de help-per-stap over de CO2-footprint vind je onder de kop Drie indelingen hoe je dit doet.

Footprints van jaardelen maken

Tip: Het type jaardelen in de Milieubarometer is standaard ingesteld op halve jaren. Via het Barometer beheer (Barometerjaren beheren) kan je dit wijzigen naar tertialen, kwartalen of maanden.

CO2-Footprints van vestigingen optellen tot een CO2-footprint van het bedrijf.

CO2-doelen monitoren