Skip to content
Praktijkvoorbeeld

Milieumonitoring bij grote organisaties

Regelmatig krijgen we de vraag: “onze organisatie heeft meer dan 60 locaties, kan ik dan de Milieubarometer gebruiken?” Ja, dat kan zeker, maar het is dan niet altijd nodig om iedere locatie apart te monitoren. In dit artikel vind je onze gouden tips en inspirerende praktijkvoorbeelden van drie grote instellingen.

Drie gouden tips

De belangrijkste adviezen voor grote organisaties die beginnen met hun impact te monitoren met de Milieubarometer:

  1. Begin klein, met één of twee grote locaties. Zo krijg je feeling voor de Milieubarometer en weet je wat er intern nodig is om de milieugegevens efficiënt te verzamelen.
  2. Breid uit in clusters, bijvoorbeeld per regio of per gebouwtype (kantoren, woongebouwen, dagbesteding, etc.). Desgewenst voer je in het begin alleen de optelsom van zo’n cluster in de Milieubarometer in. Ieder cluster krijgt zijn eigen grafiekstaaf en CO₂-footprint en je kunt de Milieubarometer een som voor de totale organisatie laten berekenen.
  3. Monitor uiteindelijk alle grote locaties afzonderlijk. Grote locaties zijn bijv. locaties die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, of zorglocaties met 30 bedden of meer). Kleine locaties kan je per cluster blijven monitoren, zeker als maar een beperkt aantal milieugegevens beschikbaar is.

Praktijkvoorbeeld: GGZ Pro Persona

Beter zicht op prioriteiten

Dankzij de nulmeting ontdekte Pro Persona dat zakelijk verkeer 25% van de milieu-impact veroorzaakt. “Dat was een nieuw inzicht, want tot dan toe lag onze focus op de gebouwgebonden Erkende Maatregelen.” Programmamanager duurzaamheid Dianne de Wild vertelt dat deze eye-opener de aanleiding vormde om ook vervoersmaatregelen op de agenda te zetten.

Totaaloverzicht milieu

“De Milieubarometer is nuttig voor het totaaloverzicht van de milieu- en CO₂-impact. Het instrument zet alle milieuthema’s naast elkaar en zo zie je waar de belangrijkste uitstoot zit. Dit is een mooi startpunt om je duurzaamheidsthema’s te bepalen.

Praktijkvoorbeeld: ’s Heeren Loo Zorggroep

Data verzamelen steeds eenvoudiger

In het begin werd de Milieubarometer gebruikt voor het zorgpark in Monster. Destijds werd de data handmatig verwerkt. Intern databeheer heeft sindsdien een grote slag gemaakt en inmiddels is het monitoren van data veel gemakkelijker en toegankelijker. Via de Milieubarometer worden registraties bijgehouden op energiegebruik, watergebruik, alle voorkomende afvalstromen, zakelijk verkeer en soms ook woon-werkverkeer. Dit wordt jaarlijks bij elkaar opgeteld tot een totale ecologische footprint. Om het jaar wordt er een benchmark gemaakt van alle deelnemende zorginstellingen uit de ‘care’.

Het belang van monitoren

“Wij monitoren jaarlijks de milieu-impact en geven dit grafisch weer in een infographic. Zo presenteren we hoe regio’s presteren op de milieu-indicatoren en gestelde doelen en zien we of acties resultaat opleveren” vertelt Herco van den Brink, intern adviseur Milieu en Verduurzaming van ’s Heeren Loo. Omdat de visie van ’s Heeren Loo is dat de aarde niet slechter achter hoeft te worden gelaten voor toekomstige generaties, wordt het belang van monitoren en voortgang boeken op gestelde doelen steeds meer onderkend.

Praktijkvoorbeeld: Careyn

Overzichtelijker dan een excel-bestand

“Met zoveel locaties werkt de Milieubarometer overzichtelijker dan een excel-bestand” zegt Arno van der Spek, facilitair specialist bij Careyn. “Het invullen is eigenlijk heel eenvoudig, je kan alle locaties onder elkaar zetten en zo achter elkaar het verbruik van een periode invullen.”

Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder