Skip to content
Tips

10 tips voor duurzaamheids­doelstellingen

Bezig met duurzaam ondernemen, SDG’s (Sustainable Development Goals), ESG (Environmental Social Governance) of MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)? Deze begrippen worden tastbaarder als je bijpassende duurzaamheidsdoelstellingen formuleert. Je werkt daarmee ook aantoonbaar aan duurzaamheid. De volgende tien tips helpen je snel op weg naar een set bruikbare duurzaamheidsdoelen.

1. Kwantificeer je doelen

Vertaal kwalitatieve doelen (‘wij scheiden zoveel mogelijk afval’) naar kwantitatieve doelen (‘in drie jaar verbeteren we onze afvalscheiding van 40% naar 60%’). Kwantitatieve doelen maken duurzaamheid behapbaar en zetten mensen in beweging. Niet alle duurzaamheidsambities zijn direct te kwantificeren maar er zijn altijd indicatoren te bedenken om het gewenste doel te meten. Denk bijvoorbeeld aan:

het aantal openstaande RI&E actiepunten als maat voor verbetering van de ARBO omstandigheden.
het aantal inkoopcontracten met duurzaamheidsclausules als maat voor Duurzaam Inkopen.

2. Breng focus aan

Duurzaamheid is een veelomvattend begrip, je zult daarom moeten kiezen waar jouw prioriteit ligt. Focus op de thema’s waar jouw organisatie een grote impact op duurzaamheid heeft: bijvoorbeeld de sociale omstandigheden bij de productie, de CO₂-uitstoot van het wagenpark of het advies over duurzaamheid aan jouw klanten. Kies je doelen op de thema’s die er toe doen. Je kunt daarbij gebruik maken van instrumenten die prioriteiten in kaart brengen, zoals de Milieubarometer voor de grootste milieubelasting in jouw interne bedrijfsvoering en de MVO-risicochecker voor jouw MVO-speerpunten bij internationaal zakendoen.

3. Wees selectief

Streef naar maximaal vijftien duurzaamheidsdoelen tegelijk. Hoe meer doelen je stelt, hoe meer je je aandacht moet spreiden. Weersta de verleiding om indicatoren te kiezen die geen uitdaging meer vormen of waar jouw prioriteit niet ligt. Kies de meest geschikte indicator per thema. Kies bijvoorbeeld voor het vergroenen van jouw wagenpark OF ‘aantal voertuigen met een A-label’ OF ‘CO2-uitstoot wagenpark’ maar niet beide.

4. Zoek voorbeelden van duurzaamheidsdoelstellingen

Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Doe inspiratie op in duurzaamheidsverslagen van branchegenoten. Kijk naar indicatoren die duurzaamheidskeurmerken of -standaarden hanteren. Ook kun je indicatoren shoppen in de Etalage van duurzaamheidsindicatoren van Stimular; daar vind je een flinke collectie suggesties voor indicatoren uit meerdere certificaten, standaarden en branches. De Etalage kun je downloaden vanuit deze Milieubarometer HELP-pagina.

5. Kies voor goed meetbare gegevens

Zorg dat het meten van de duurzaamheidsdoelstellingen weinig extra administratie oplevert. Maak zoveel mogelijk gebruik van al beschikbare gegevens of gegevens die simpel te verzamelen zijn. Anders loop je het risico dat de gegevens helemaal niet verzameld worden.

6. Toets doelstellingen

Toets doelstellingen bij verantwoordelijken, directie en externe stakeholders. Zorg dat de doelstellingen acceptabel zijn door ze aan betrokkenen voor te leggen en suggesties te vragen voor aanpassingen.

Een grafiekje met historische waarden maakt het makkelijker om haalbare doelen te formuleren.

7. Alleen maar groen is saai

Als alle duurzaamheidsdoelstellingen alle jaren makkelijk gehaald worden (het stoplicht op groen staat) waren ze waarschijnlijk niet ambitieus genoeg. Stel je doel bij of vervang deze indicator door een andere doelstelling.

8. Alleen maar rood is demotiverend

Als een doelstelling jaar op jaar niet gehaald wordt is dat demotiverend. Onderzoek de oorzaak en wijzig de indicator dan wel de doelwaarde.

9. Schroom niet om indicatoren aan te passen

Als de gekozen duurzaamheidsindicator niet meetbaar blijkt of de uitkomst geen correct beeld geeft, pas dan de doelstelling aan. Als bijvoorbeeld verlaging van de CO₂-uitstoot een doelstelling is, maar de CO₂-uitstoot stijgt door uitbreiding van het bedrijf overweeg dan om te switchen naar CO₂-uitstoot per medewerker, per m2 of per productieomvang.

10. Maak kleurrijke grafieken van jouw prestaties

Maak mensen nog enthousiaster om aan duurzaamheid te werken door de vorderingen regelmatig en begrijpelijk te presenteren.

De 10 tips en de Milieubarometer

De Milieubarometer is een instrument om de milieu-impact en bredere duurzaamheid van bedrijven en organisaties te meten. De tien tips maken het gemakkelijker om met de Milieubarometer duurzaamheidsdoelen te selecteren en monitoren:

  • De Milieubarometer bevat voorbeeld-indicatoren voor milieu en bredere duurzaamheid (SDG’s, ESG, MVO)
  • In de Etalage van duurzaamheidsindicatoren is voor diverse branches een selectie met duurzaamheids-voorbeelddoelen.
  • Gekozen doelen pas je in een handomdraai aan jouw eigen situatie aan.
  • Je kunt selecteren welke indicatoren/doelen u in het totaalplaatje wilt tonen.
  • Je kunt meer indicatoren in de gaten houden en gebruiken voor analyses.
  • Met stoplichtkleuren zie je in één keer welke doelen wel en niet zijn gehaald.
  • In de doelgrafiekjes kun je ‘spelen’ met de doelwaarden en direct het effect van een doelwijziging (bijvoorbeeld van 3 naar 5% besparing per jaar) zien.
Aanmelden

Starten met Milieubarometer

Gelijk aan de slag? Dat kan. Sluit vandaag nog een abonnement af en start met het invullen van je gegevens.

Meld je nu aan

Milieubarometer en rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Halverwege dit jaar gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in. Veel bedrijven en organisaties monitoren hun zakelijk verkeer en woon-werkverkeer al in de Milieubarometer. Maar wat houdt WPM precies in?

15 mei 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Milieubarometer voert nieuwe milieuprijzen CE Delft door

Dit jaar zijn de nieuwe milieuprijzen die CE Delft in 2023 heeft gepubliceerd doorgevoerd in de Milieubarometer. Zo zorgen we ervoor dat de tool up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de wetenschap en politiek. Maar waarom is dit belangrijk? En hoe zit het precies met de milieuprijzen?

11 maart 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder

Jaarlijkse update CO2-factoren 2024

22 januari 2024 vond de jaarlijkse update plaats van de CO2-emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl. De wijzigingen zijn op 5 en 19 februari doorgevoerd in de Milieubarometer. Voor Milieubarometergebruikers is het handig om de belangrijkste wijzigingen te weten.

19 februari 2024 / Nieuwsbericht / Lees Verder