Skip to content
meer weten?

veelgestelde vragen

Hoeveel tijd kost het opstellen van een nulmeting?

In onze ervaring duurt dat ongeveer 3 uur per vestiging. De meeste tijd zit meestal in het verzamelen van de gegevens die je wilt invullen. Dat gaat ieder jaar steeds sneller.

Hoe is de maatregelenlijst tot stand gekomen?

De suggesties voor besparingsmaatregelen zijn per branche opgesteld, de erkende maatregelen uit het activiteitenbesluit zijn daar ook in meegenomen. Je kan vervolgens de lijst zelf verder aanpassen en vervolgens filteren op de voor jou relevante maatregelen.

Hoeveel tijd kost het invullen?

In onze ervaring kost het invullen van de Milieubarometer het eerste jaar ongeveer 3 uur per vestiging. De meeste tijd zit meestal in het verzamelen van de gegevens die je wilt invullen. Dat gaat ieder jaar steeds sneller. Tip: noteer via de notitie-functie in de tool waar je de gegevens gevonden hebt.

Welk doel moet ik stellen voor een CO2-footprint?

Dat mag je helemaal zelf bepalen.
Goed om te weten: om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad, moeten we de CO2‑uitstoot in 2030 55% reduceren en in uiterlijk 2050 klimaatneutraal zijn.
Je leest er meer over Paris Proof doelen stellen in de Wegwijzer van Stichting Stimular.

Kan je automatisch gegevens invoeren?

Ja, dat kan als de leverancier een API-koppeling heeft gemaakt.

Kan ik oude jaren invoeren?

Ja, je kan zoveel jaren in de Milieubarometer toevoegen als nodig is. Er is geen maximum, je kan altijd cijfers invoeren en aanpassen.

Hoe deel ik de output die ik krijg?

Er zijn diverse mogelijkheden om jouw resultaten te delen:

  • Je kan iedere grafiek downloaden als png, PDF of html.
  • Bij de tabellen van de CO2‑footprint en kengetallen zit een handige kopieer knop.
  • Met de PDF-rapportgenerator maak je een gelay-out Milieubarometerrapport; je kiest zelf welke elementen (grafieken, tabellen, overzichten) je in het rapport opneemt.
  • Je kan ook de CO2‑footprint openbaar maken, deze komt dan op de website te staan .
  • Je kan zelfs een externe toevoegen als gebruiker en ‘alleen-lezen rechten’ geven.
Kan ik mijn CO2-footprint vergelijken met die van andere organisaties?

Als er voor jouw branche een branchegemiddelde beschikbaar is in de Milieubarometer kun je zowel kengetallen als de CO2 en milieugrafiek vergelijken met jouw branche.

Buiten de Milieubarometer kun je jouw CO2‑footprint ook vergelijken met organisaties die hun CO2‑footprint openbaar hebben gemaakt, zie de pagina met openbare CO2‑footprints.