Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Voerman International B.V. 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.217 m3 2,08 kg CO₂ / m3 19,2 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 5.000 liter 2,82 kg CO₂ / liter 14,1 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 10.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 32,6 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 40.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 130 ton CO₂
Subtotaal 196 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 177.726 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 81,0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 140.000 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -63,8 ton CO₂
Subtotaal 17,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 369 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,110 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per ton km) Goederenvervoer 2.069.141 ton km 0,172 kg CO₂ / ton km 356 ton CO₂
Subtotaal 357 ton CO₂
CO₂-uitstoot 570 ton CO₂
CO₂ Compensatie
CO2-compensatie CO2-compensatie 356 ton CO₂ -1.000 kg CO₂ / ton CO₂ -356 ton CO₂
Ingekochte GvO's groene stroom CO2-compensatie 140.000 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -63,8 ton CO₂
Subtotaal -420 ton CO₂
Netto CO₂-uitstoot 150 ton CO₂