Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van Schie Groen - 2017

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.227 m3 1,89 kg CO₂ / m3 6,10 ton CO2
Benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,74 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Schone benzine Mobiele werktuigen 4.955 liter 2,79 kg CO₂ / liter 13,8 ton CO2
Diesel Mobiele werktuigen 54.847 liter 3,23 kg CO₂ / liter 177 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.828 liter 3,23 kg CO₂ / liter 9,13 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.207 liter 3,23 kg CO₂ / liter 7,13 ton CO2
Subtotaal 213 ton CO2
CO₂ scope 2
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh -0,526 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 12.637 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 6,65 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Subtotaal 6,65 ton CO2
CO₂ scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 220 ton CO2