Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Van de Beek Bedrijven B.V. - 2022 1ᵉ halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 1.496 m3 2,09 kg CO₂ / m3 3,12 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 27,5 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0,121 ton CO₂
Propaan voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 150 liter 1,73 kg CO₂ / liter 0,259 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 255 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0,773 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 26.975 liter 3,26 kg CO₂ / liter 88,0 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 8.991 liter 0,314 kg CO₂ / liter 2,82 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 33.730 liter 3,26 kg CO₂ / liter 110 ton CO₂
Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 11.243 liter 0,314 kg CO₂ / liter 3,53 ton CO₂
Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie Goederenvervoer 3.857 liter 0,314 kg CO₂ / liter 1,21 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 11.572 liter 3,26 kg CO₂ / liter 37,7 ton CO₂
Subtotaal 248 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 3.944 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 27.011 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 14,1 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 48.161 km 0,193 kg CO₂ / km 9,30 ton CO₂
Subtotaal 23,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 271 ton CO₂