Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Stichting HOZO Parkwijk 2023
CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Ingekochte elektriciteit 244.089 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 111 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 48.817 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -22,3 ton CO₂
Subtotaal 89,0 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 16.052 m3 2,08 kg CO₂ / m3 33,4 ton CO₂
Subtotaal 33,4 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 2.880 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,858 ton CO₂
Afvalwater 2.880 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,95 ton CO₂
Subtotaal 2,81 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) benzine 723 liter 2,82 kg CO₂ / liter 2,04 ton CO₂
Subtotaal 2,04 ton CO₂
Personenvervoer
Taxibus (in liters) diesel 844 liter 3,26 kg CO₂ / liter 2,75 ton CO₂
Subtotaal 2,75 ton CO₂
CO₂-uitstoot 130 ton CO₂