Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Schipper Kozijnen bv 2021
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 43.962 m3 1,88 kg CO₂ / m3 82,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 35.445 liter 2,78 kg CO₂ / liter 98,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 8.059 liter 3,26 kg CO₂ / liter 26,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 60,0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,167 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 98.272 liter 3,26 kg CO₂ / liter 321 ton CO₂
Bio-CNG (groengas) Mobiele werktuigen 1.708 kg 1,05 kg CO₂ / kg 1,79 ton CO₂
Subtotaal 530 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 689.260 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 876.939 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 488 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 8.769.390 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 876.939 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -488 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 8.263 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 3,92 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 30.174 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 16,8 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 30.174 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -16,8 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (groene stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Thuis opladen voertuigen (marktmix) Zakelijk verkeer 0 kWh - kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂ *
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 7.200 personen km 0,2 kg CO₂ / personen km 1,44 ton CO₂
Subtotaal 5,36 ton CO₂
CO₂-uitstoot 536 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 890 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,265 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 0 m3 huishoudelijk - kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0 ton CO₂ *
Papier zonder milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 2.104 kg 1,21 kg CO₂ / kg 2,54 ton CO₂
Gerecycled papier Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Papier met milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 0 kg - kg CO₂ / kg 0 ton CO₂ *
Subtotaal 2,81 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.