Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Koekoek 2020
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 26.614 m3 1,88 kg CO₂ / m3 50,1 ton CO₂
Subtotaal 50,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 101.056 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 56,2 ton CO₂
Subtotaal 56,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 106 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.954 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,582 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.854 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,26 ton CO₂
Subtotaal 1,84 ton CO₂