Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Orona the Netherlands BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 22.156 m3 1,88 kg CO₂ / m3 41,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 75.808 liter 2,78 kg CO₂ / liter 211 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 159.231 liter 3,26 kg CO₂ / liter 519 ton CO₂
Subtotaal 772 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 1.905 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 111.271 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 61,9 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 7.864 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 111.271 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -61,9 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 7.790 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4,33 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 10.537 km 0,195 kg CO₂ / km 2,05 ton CO₂
Subtotaal 6,39 ton CO₂
CO₂-uitstoot 779 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 312 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0930 ton CO₂
Subtotaal 0,0930 ton CO₂