Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - Ymedam - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 18.874 m3 1,88 kg CO₂ / m3 35,6 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 35,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 62.146 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 34,6 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 62.146 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -34,6 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 35,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.244 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,371 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.244 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,843 ton CO₂
Subtotaal 1,21 ton CO₂