Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Rotterdam, Zij aan zij + bedrijfsbureau - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.617 m3 2,09 kg CO₂ / m3 7,54 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 7,54 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 413.156 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 216 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 1.500 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 40,3 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 71.201 km 0,193 kg CO₂ / km 13,7 ton CO₂
Subtotaal 270 ton CO₂
CO₂-uitstoot 278 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.832 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,44 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 31.966 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,479 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 567.398 km 0,193 kg CO₂ / km 110 ton CO₂
Subtotaal 111 ton CO₂