Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Dordrecht, Domus - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 17.411 m3 2,09 kg CO₂ / m3 36,3 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 36,3 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 57.138 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 29,9 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 382 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0737 ton CO₂
Subtotaal 30,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 66,3 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.061 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,316 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 6.931 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,104 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 121.301 km 0,193 kg CO₂ / km 23,4 ton CO₂
Subtotaal 23,8 ton CO₂