Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - A.H. Kooistrastraat 130, Landgoed Ursula, Nieuwveen - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 633.141 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.193 ton CO₂
Subtotaal 1.193 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 192.747 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 252 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.034.591 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.131 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 2.034.591 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 1.131 ton CO₂
CO₂-uitstoot 2.324 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 39.960 m3 0,298 kg CO₂ / m3 11,9 ton CO₂
Subtotaal 11,9 ton CO₂