Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

HDB Civiel BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 0 liter diesel 3,26 kg CO₂ / liter diesel 0 ton CO₂
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 2.749 m3 1,88 kg CO₂ / m3 5,18 ton CO₂
Aardgas voor verwarming projectlocaties Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 0 kg 8,00 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 8.663 liter 2,78 kg CO₂ / liter 24,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.494 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4,87 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.497 liter 3,26 kg CO₂ / liter 4,88 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 0 liter 3,03 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 1.101 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3,59 ton CO₂
Zwavelhoudende diesel (uitgefaseerd) Mobiele werktuigen 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 5.469 liter 3,26 kg CO₂ / liter 17,8 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 442 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,44 ton CO₂
Binnenvaart (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 61,9 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 16.103 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 8,95 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 9.583 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -5,33 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.327 km 0,195 kg CO₂ / km 0,259 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 3,88 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 65,8 ton CO₂