Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Gemeente Ooststellingwerf - Gemeentewerf - 2012

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 5.613 m3 1,83 kg CO₂ / m3 10,2 ton CO2
Propaan Brandstof & warmte 684 liter 1,73 kg CO₂ / liter 1,18 ton CO2
Schone benzine Mobiele werktuigen 4.257 liter 2,78 kg CO₂ / liter 11,8 ton CO2
Diesel Mobiele werktuigen 40.674 liter 3,14 kg CO₂ / liter 128 ton CO2
Zwavelhoudende diesel Mobiele werktuigen 49.072 liter 3,14 kg CO₂ / liter 154 ton CO2
Subtotaal 305 ton CO2
CO₂ scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 27.225 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 14,3 ton CO2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 20.304 km 0,210 kg CO₂ / km 4,26 ton CO2
Subtotaal 18,6 ton CO2
CO₂ scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 67,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0200 ton CO2
Afvalwater Water & afvalwater 1,54 m3 huishoudelijk 0,917 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,00141 ton CO2
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 40,0 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,0483 ton CO2
Subtotaal 0,0697 ton CO2
CO₂-uitstoot 323 ton CO2
CO₂ Compensation
CO2-compensatie CO2-compensatie 9,92 credits -1.000 kg CO₂ / credits -9,92 ton CO2
Subtotaal -9,92 ton CO2
Netto CO₂-uitstoot 313 ton CO2