Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Energiewacht 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 69.322 m3 2,08 kg CO₂ / m3 144 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 150.405 liter 2,82 kg CO₂ / liter 424 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 1.194.913 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3.891 ton CO₂
Subtotaal 4.459 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 9.803 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.131.521 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 516 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 58.496 kWh 0,337 kg CO₂ / kWh 19,7 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 14.805 km 0,193 kg CO₂ / km 2,86 ton CO₂
Subtotaal 539 ton CO₂
CO₂-uitstoot 4.998 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 2.400.535 km 0,193 kg CO₂ / km 463 ton CO₂
Subtotaal 463 ton CO₂