Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Cordeel Nederland B.V. - Cordeel Nederland b.v. - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.632 m3 2,09 kg CO₂ / m3 20,1 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 87.187 liter 2,78 kg CO₂ / liter 243 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 64.997 liter 3,26 kg CO₂ / liter 212 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 4.851 liter 2,78 kg CO₂ / liter 13,5 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 20.558 liter 3,26 kg CO₂ / liter 67,1 ton CO₂
HVO biodiesel uit afvalolie Mobiele werktuigen 62.254 liter 0,314 kg CO₂ / liter 19,5 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 17.416 liter 3,26 kg CO₂ / liter 56,8 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 8.253 liter 3,26 kg CO₂ / liter 26,9 ton CO₂
Subtotaal 659 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 235.540 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 147.693 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 127.517 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 56.093 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 29,3 ton CO₂
...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) Zakelijk verkeer 56.093 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -29,3 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 22.452 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 3,86 ton CO₂
Subtotaal 3,86 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 663 ton CO₂