Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

BovenIJ Ziekenhuis - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 207.699 m3 2,09 kg CO₂ / m3 433 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 90,0 250 ml flesje 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 4,39 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 770 km 0,282 kg CO₂ / km 0,217 ton CO₂
Subtotaal 438 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 134.394 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 3.681.860 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.926 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 3.681.860 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 13.574 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 364 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 13.305 km 0,193 kg CO₂ / km 2,57 ton CO₂
Subtotaal 2.293 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 2.730 ton CO₂