Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

AxionContinu - Isselwaerde - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 49.133 m3 2,09 kg CO₂ / m3 102 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 102 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 428.870 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 224 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Subtotaal 224 ton CO₂
CO₂-uitstoot 327 ton CO₂