Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Attent Zorg en Behandeling - Rhederhof - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 173.967 m3 1,88 kg CO₂ / m3 328 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 402 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,31 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 205 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,669 ton CO₂
Subtotaal 330 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 206.185 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 115 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.177 km 0,195 kg CO₂ / km 0,425 ton CO₂
Subtotaal 115 ton CO₂
CO₂-uitstoot 445 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 6.422 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,91 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 6.422 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 2,84 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 437.400 km 0,195 kg CO₂ / km 85,3 ton CO₂
Subtotaal 90,0 ton CO₂