Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Argoszorggroep - Soenda - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 100.018 m3 1,88 kg CO₂ / m3 188 ton CO₂
Subtotaal 188 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 389.283 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 216 ton CO₂
Subtotaal 216 ton CO₂
CO₂-uitstoot 405 ton CO₂