Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Archipel Zorggroep Eindhoven - Gagelbosch Eindhoven - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 61.361 m3 1,89 kg CO₂ / m3 116 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 116 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 555.017 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 360 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 360 ton CO₂
CO₂-uitstoot 476 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.428 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,724 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 2.428 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,65 ton CO₂
Subtotaal 2,37 ton CO₂