Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Alrijne Zorggroep - Locatie Ziekenhuis Leiden - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 310.996 m3 1,88 kg CO₂ / m3 586 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 0 liter 3,46 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming Brandstof & warmte 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 586 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.332.000 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 2.409 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 1.200 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -0,667 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 476.520 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -265 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK Brandstof & warmte 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 16.851 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 606 ton CO₂
Subtotaal 2.749 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.335 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 10.815 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,22 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 10.274 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 6,97 ton CO₂
Subtotaal 10,2 ton CO₂