Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint AAE BV 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 85.635 m3 2,08 kg CO₂ / m3 178 ton CO₂
Acetyleen (alleen CO2) Brandstof & warmte 0 kg 4,40 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 100 kg 8 kg CO₂ / kg 0,800 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.454 liter 2,82 kg CO₂ / liter 4,10 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 3.442 liter 3,26 kg CO₂ / liter 11,2 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.587 liter 3,26 kg CO₂ / liter 8,42 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 780 liter 1,80 kg CO₂ / liter 1,41 ton CO₂
Subtotaal 204 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 4.311.836 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 1.966 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 27.352 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 4.311.836 kWh -0,456 kg CO₂ / kWh -1.966 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Deelwagen in km Zakelijk verkeer 44.292 km 0,193 kg CO₂ / km 8,55 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 3.863 personen km 0,234 kg CO₂ / personen km 0,904 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 16.373 personen km 0,172 kg CO₂ / personen km 2,82 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 314.204 personen km 0,157 kg CO₂ / personen km 49,3 ton CO₂
Drinkwater Water & afvalwater 6.319 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,88 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 120 A4 doos (2500 vel) 15,1 kg CO₂ / A4 doos (2500 vel) 1,81 ton CO₂
Subtotaal 65,3 ton CO₂
CO₂-uitstoot 269 ton CO₂